Ответьте нам

Кто ты, посетитель нашего сайта?

Morohina.jpg

Олiс-вылiс Вöрса. Олiс сiйö вöрын, аслас лыска чомйын, Чула сиктланьын. Танi сылы ставыс вöлi тöдса, ас. Олiс сiйö эз öтнас. Сэнi неылын сулалiс пывсян, олiс сэнi Пывсян Айка. Вöрса да Пывсян Айка волысисны. Вöрса вайлывлiс сылы сёян, мый аддзас вöрысь. Пывсян Айка прöстö оз жö пукав, ломтас шоныдджыка пывсянсö, пелькöдчас да корас Вöрсаöс рытпукны. Гажаа варовитiгмоз сёясны найö чöскыд тшака шыд, чöсмасясны вотöсöн да юмов маöн. Тадзи коллялісны лунъяс.

Но коркö Чула сиктысь кайисны вöрö йöз, матыстчисны налöн оланiнöдз, мыйкö корсьысьöны. Вöрса мöвпыштiс: «Ак, тайöяс меньым став сёянöс бырöдасны». Вöрсалы эз кажитчы, мый йöз юасьтöг пырисны сы овмöсö. И кутiс мöвпавны, кыдзи эськö вöтлыны найöс татысь.

Kaneva.jpg

Медводз шуис котöртлыны Пывсян Айка дорö отсöгла. Мунiс, пырис пывсянö, аддзö – Пывсян Айка шойччö, мыйыськö, тыдалö, ёна мудзöма. Забеднö Вöрсалы, сылы унджык уджыс сюрö да, öд быд лун колö кытшовтны став вöрсö, следитны став лёксьыс. Вöчис сiйö скöр чужöм, паськöдiс синъяссö, ыджыд гöлöсöн шыасьö: «Абу тэныд яндзим тадзи куйлыны? Со, гусясьысьяс ветлöны орччöн, некодлысь нинöм оз юасьны!» Пывсян Айка нюжмасьöмöн сувтö джаджйысь. «Мый месянь колö? Кöдзыд ваöн тэнö киськавны? Али корöсьöдны? Зэв тай ёна ыззьöмыд! Код тöдас, кодъяс найö, бур вайысьяс али лёк вöчысьяс. Эн шызьöд став вöр-васö, пуксьыв лабичас, мöвпыштлам, мый вöчны». «Тэ, шуö Вöрса, вай пывсянтö жарджыка ломты, русö лэдз ывлаас, мед став вöрсö вевттяс, а ме ру пытшкöдыс мисьтöма петкöдча на водзын, гораа горöда, мед повзясны да пышъясны». «Жаль али мый вöрыс тэныд? – пыр на сувтöдны кöсйö Вöрсаöс Пывсян Айка. – Вöрыс танi озыр, ставлы тырмас тшак-вотöсыс». «Абу сыын делöыс, а кыдзи, кутшöм могöн локтöны. Важ йöз, вöрö пыригöн на, юасьлiсны, позьö оз тшак-вотöсла, звер-пöткала пыравны, уна эз босьтлыны сэтысь, нулiсны, мында мыш вылас тöрас. А тайöяс нинöм оз юасьны, котралöны танi, быттьö гортаныс».

Тадзи найö дыр на, гашкö, вензисны. Кылö, кодкö кöджас пырис, сэсся таркöдчö. Восьтасны öдзöс, а сэнi ичöтик морт сулалö. «Мый колö?» – юалö Пывсян Айка. «Вöлi зэв уна тусь танi, сэсся эз кут сюравны, бать-мам ылö мунöмаöсь, ме наысь кольччи». Пывсян Айка Вöрсалы: «Тэ дзебин став вотöссö? Бать-мамыс, кöнкö, мында синва кисьтiсны, зонка вошöма да. Öдйö ордым вöч, мед татчö петасны. Ачыд со лёкалан, а вöрын кымын «оз позь» колö тöд вылад кутны. Бурсö медводз ачыд петкöдлы, сэсся мукöдсö велöд». Вöрса кывзысис, уськöдчис öдзöсö. Здук мысти пырö да шуö: «Тонö бать-мамыд, эсiйö чукыль саяс, талань локтöны». Зонка радысла чеччыштiс места вылас, да друг кутшöмкö ёкмыль усис джоджас. Лэптiс, разис тубрассö, а сэнi сэтшöм мича кöвдум куйлö. Зонка мыччис Вöрсалы да шуö: «То, мамöй пуктылiс, вöрö пыригад коль пö мыр вылö вöрса олысьясыслы, а менам вунöма, лэбач сьылöм шыö ылалi. Налöй, тайö тiянлы, чöскыд тусь-вотöсысь. Мед мöд во унджык на лоас». Сэсся петiс зонка бать-мамсö паныдавны.

А Вöрса да Пывсян Айка джынъясисны дивö кодь кöдумöн да воисны öти кывйö: абу на став йöзыс тшыкöмаöсь, дыр на оласны найö тайö мича вöр-ваас, вежавидзысь йöз дорас.

Серпасыс Таисия КАНЕВАЛӦН